Oldal kiválasztása

Kodály Zoltán a „Ki a jó zenész” (1953/54.) című tanulmányában  írja:

 „Akiben van tehetség, köteles azt kiművelni a legfelsőbb fokig, hogy embertársainak mennél nagyobb hasznára lehessen. Mert minden ember annyit ér, amennyit embertársainak használni, hazájának szolgálni tud. Az igazi művészet az emberiség emelkedésének egyik leghatalmasabb eszköze, s aki azt minél több embernek hozzáférhetővé teszi, az emberiség jótevője!”

„…a jó zenész kellékeit négy pontban foglalhatjuk össze: 1. kiművelt hallás, 2. kiművelt értelem, 3. kiművelt szív, 4. kiművelt kéz. Mind a négynek párhuzamosan kell fejlődnie, állandó egyensúlyban. Mihelyt egyik elmarad vagy előreszalad, baj van.”

De határozottan ez a kedvencem :)

„Ha egy szóval akarnók jellemezni nevelés lényegét,szó nem lehetne más,mint:ének …! Mechanizálódó korunk olyan úton halad melynek végén az ember géppé válik. Ettől csak az ének szelleme véd meg”
KODÁLY Zoltán (Zenei nevelés Magyarországon, 1966.)

 kodaly_zoltan_muveszet_zene_idezet